سوابق آموزشی و شغلی

 • مدرس دانشگاه
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج و زوج
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: 45359
 • مدیر داخلی و روانشناس مرکز “بهبودی و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد پیروزان”
 • مشاور و روانشناس مرکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت مهراد
 • روانشناس در مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی شاندیز
 • برگزارکننده دوره های خودشناسی و مهارت های ارتباطی زوجین
 • برگزار کننده دوره های آموزشی ویژه متخصصین روانشناسی و مشاوره
در حال بارگذاری ...

کارگاه های آموزشی

آدرس جهت مراجعه حضوری

حامد جاجرمی روانشناس
  سبد خرید